تضمین ضمانت کالا

تضمین ضمانت کالا

کالاهای ارائه شده در فروشگاه کالا دی دارای ضمانت اصلی شرکت واردکننده از مبادی قانونی کشور می باشد که این شرکت ها را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی تامین قطعات می نماید.

    ضمنا محصولاتی در بازار ارائه می گردد که دارای چند ضمانت از شرکت های مختلف می باشد که از ارائه خدمات و پشتیبانی با هم متفاوت نخواهد بود و کالا دی اصلی ترین آنها را به شما عزیزان رائه می دهد .