نحوه ثبت نام

کاربران گرامی جهت خرید از فروشگاه اینترنتی کالا دی با ورود به صفحه اصلی سایت روی ثبت نام کلیک کرده ودر ادامه شماره همراه. خود را وارد کرده ویک کلمه عبور اختصاصی برای خود انتخاب نمائید . توجه داشته باشید که کلمه عبور باید حداقل شش حرف یا عدد باشد ودر ادامه کلمه عبور انتخابی خود را تکرار نمائید سپس روی ثبت نام کلیک نمائید .